Lliçons inaugurals

Les lliçons inaugurals de la UOC versen sobre una de les línies d'expertesa i coneixement de la UOC en convivència amb les tecnologies de la informació i de la comunicació. Es duen a terme tant en la virtualitat com presencialment, buscant la interacció de la comunitat UOC amb el convidat a inaugurar el curs.

??? java.lang.NullPointerException ???
??? java.lang.NullPointerException ???
??? java.lang.NullPointerException ???
??? java.lang.NullPointerException ???
??? java.lang.NullPointerException ???
??? java.lang.NullPointerException ???
??? java.lang.NullPointerException ???
??? java.lang.NullPointerException ???
??? java.lang.NullPointerException ???
??? java.lang.NullPointerException ???
??? java.lang.NullPointerException ???
??? java.lang.NullPointerException ???