Contacte

Unitat d'Igualtat

igualtat@uoc.edu

 @UOCigualtat

Presidència de la Unitat d'Igualtat

Pastora Martínez Semper

Coordinació de la Unitat d'Igualtat

Maria Olivella Quintana

 

En cas que us adreceu a la Unitat d'Igualtat per correu electrònic, garantim la confidencialitat absoluta de les comunicacions.