Pla d'igualtat

El Pla d'igualtat de gènere de la UOC 2020-2025 és el quart que es publica a la Universitat. Aquest Pla d'igualtat, no solament s'ha construït de manera participativa, sinó que es fonamenta en l'avaluació de l'anterior Pla 2015-2019, i també en la quarta diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC, que es va fer el 2018.

Per donar resposta a tots els reptes detectats, la Unitat d'Igualtat de la UOC ha coordinat la creació d'aquest Pla, amb més de cent mesures que s'estructuren en cinc eixos estratègics.

Eixos estratègics