Crea. Campus de la Creativitat

Conscients que el tot és més que la suma de les parts, Crea neix per aplegar la comunitat acadèmica de l’àmbit creatiu de la universitat. Es tracta d’una estructura transversal que té com a objectiu fomentar i posar en valor les pràctiques interdisciplinars.

 

Fruit d’aquesta aposta, Crea busca donar suport a la docència, reforçar la recerca i la innovació, fomentar la transferència i augmentar l’impacte social en els àmbits de l’art, el disseny, el multimèdia, la tecnologia i la comunicació.