Grups i programes de recerca

Grups i programes de recerca

Els Estudis de Dret i Ciència Política, mitjançant la participació del seu professorat, col·laboren en els grups i programes de recerca següents: