Recerca

Grups de recerca i investigadors individuals

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement

Àrea d'economia aplicada

Doctorat d'Educació i TIC (e-learning)