Exemples d'activitats

El sistema d’avaluaciķ de la UOC es basa en l’avaluaciķ continuada, un component metodolōgic que en el marc del nou Espai Europeu d'Ensenyament Superior es considera clau per a un aprenentatge constant i consolidat.

Amb la finalitat de marcar un ritme de treball concret i garantir l’assoliment dels objectius de l’assignatura, l’avaluaciķ continuada proposa un conjunt d’activitats per fer al llarg del semestre, que poden ser proves d’avaluaciķ continuada (PAC) o prāctiques.

Les assignatures de les titulacions en informātica, multimčdia i telecomunicaciķ solen combinar 3 models d’avaluaciķ diferents:

  • Avaluaciķ continuada (PAC i/o prāctica) i examen final obligatori.

  • Avaluaciķ continuada (PAC i/o prāctica) i prova de síntesi (o examen final si l'estudiant no ha pogut seguir l'avaluaciķ continuada).

  • Avaluaciķ continuada (PAC i/o prāctica).

A continuaciķ us mostrem exemples de les diferents proves: