Portal de l'Investigador

El Portal de l’Investigador, anomenat GIR, és l’eina informàtica de gestió de la recerca on el personal d’R&I de la UOC pot:

  • Consultar les oportunitats de finançament existents, presentar-hi una proposta i fer-ne el seguiment.
  • Registrar l’activitat d’R&I en què es participa en l’apartat de “Currículum” on, a més, pot introduir tot el currículum, tant la seva vessant acadèmica com de recerca.
  • Enviar i publicar en obert el document digital directament al repositori institucional O2, una vegada es registra al GIR, sense necessitat de tornar a introduir les dades de la publicació.
  • Generar automàticament el currículum en qualsevol format oficial, tant autonòmic com nacional, així com generar el CVN normalitzat amb la norma de qualitat garantida, ja que el GIR està homologat per la FECYT per emetre aquest format normalitzat de currículum.

Amb tota aquesta informació, la UOC difon els resultats de l'activitat d'R&I i la producció científica generada en el portal web i, també, a la memòria anual de recerca.

L'accés al GIR és exclusiu per al personal d’R&I de la Universitat i s’hi accedeix des de l’espai de Recerca i Innovació del Campus Virtual.