Contacte

Unitat de Transferència del Coneixement

Unitat de Transferència de Coneixement

Parc Mediterrani de la Tecnologia
Av Carl Friedrich Gauss, 5. Edifici B3
08860 Castelldefels (Barcelona)
area_ri@uoc.edu  -  Telèfon: 934 505 200

Directora de l'Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència

Mireia Riera Duran
mrierad@uoc.edu


Directora de la Unitat de Transferència de Coneixement

Esther Serres Moliner
eserres@uoc.edu


Personal tècnic de suport

Jordi Castells Canela
 
Carlos Domínguez Ruiz
 
Isabel Maria Fernández Vargas
 
Sara Hatami
 
Marcos Paz Tarrío
 
Txell Pedreño Vila
 
Marcos José Sánchez Martínez
 
Alberte Sánchez Matos


Correu general: transfer_ari@uoc.edu