Transferència i emprenedoria

La nostra expertesa pot ajudar a millorar la teva activitat professional

 

La recerca de la UOC genera coneixement susceptible de ser transferible. Els nostres projectes estan oberts a la possibilitat de ser adaptats, implementats i millorats per assolir les necessitats d’un potencial col·laborador. 

Els tipus de resultats que la UOC transfereix són solucions tecnològiques, patents i tecnologies per a llicenciar, aplicacions, empreses derivades (spin-offs) i serveis universitat-empresa.

La UOC també té vuit càtedres en diferents àmbits que promouen la recerca i la transferència de coneixement interdisciplinari.

26
patents
2
empreses derivades (spin-offs)

 

29
doctorats industrials
+5,5M€
ingressos per contractes universitat-empresa*

* Dades des de 2010

Solucions tecnològiques

Pla de Doctorats Industrials

Emprenedoria i creació d'empreses

Et facilitem un conjunt de serveis que ajuden a explotar i transferir els resultats obtinguts de l'activitat d'R+I, fomentant l'explotació científica, creant empreses derivades (spin-offs) i cercant altres formes d'explotació o col·laboració amb tercers.

Empreses derivades (spin-offs)

Care Respite

Desenvolupada amb la Universitat Autònoma de Barcelona, ofereix un sistema de monitoratge intel·ligent adreçat a les persones que tenen cura d'una persona amb dependència.

Immersium Studio

Genera experiències de realitat virtual i realitat augmentada per a tota mena d'àmbits i, en especial, l'educació, la cultura, la salut i el turisme.

Veure-ho tot

Els programes de Hubbik

Coneix Invergy

Donem suport a les iniciatives emprenedores

Coneix Invergy