Performance Learning Paths


UOC Corporate ha dissenyat 60 itineraris de curta durada acreditats per la UOC i orientats a la resolució de reptes concrets de negoci, amb més de 370 recursos de qualitat elaborats per referents del món empresarial i acadèmic. Presenten formats innovadors que, impartits en consonància amb la metodologia pròpia de la UOC, garanteixen una experiència d'aprenentatge útil i rellevant per als professionals i un impacte directe en la millora del seu rendiment.

Creixement personal

Impacte en el negoci

 
Model d'aprenentatge

UOC Corporate ha adaptat el model d'aprenentatge consolidat per la UOC, en el qual es destaquen la figura de l'expert, l'acompanyament del tutor i una metodologia basada en dinàmiques individuals i col·laboratives, i també recursos que afavoreixen la resolució dels reptes plantejats per les organitzacions.