Personal de gestió

El personal de gestió dels estudis està format per l'Administradora d'estudis i per l'equip de programes que consta de la Mànager de programa i els Tècnics de gestió de programa, cadascun d'ells/es amb diferents funcions que vetllen per al bon funcionament dels diferents programes, i dels seus docents.

Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació