Recerca

Pla Estratègic de Recerca 2018/2021

El Pla Estratègic de Recerca dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació té com a missió l'impuls de la recerca, la divulgació i la transferència en comunicació i en gestió de la informació com a motor de canvi social per a construir un futur sostenible de manera crítica i responsable.

Tenim tres reptes principals:

 • El compromís efectiu amb la recerca
 • Contribuir a la societat per a esdevenir actor social
 • Potenciar la innovació i impacte socialment rellevants

Línies de recerca

Societat Xarxa

 • El paper de l'entreteniment i del seu consum com a element fonamental en models emergents de cultures col·laboratives i participatives pròpies de la societat del coneixement.
 • La comunicació persuasiva en la societat del coneixement.
 • Els reptes del periodisme cívic en l'era de la informació i el rol dels mitjans de comunicació comunitaris en l'actual escenari comunicatiu.

Educació i TIC

 • L'anàlisi de patrons i necessitats emergents d'alfabetització digital.
 • Open Educational Resources (OER).
 • La indagació i l'experimentació en entorns i processos d'aprenentatge basats en la col·laboració, la creativitat, l'entreteniment i l'ús de les tecnologies audiovisuals.
 • La innovació en l'ensenyament en línia de la comunicació.
 • Les conductes i les decisions en relació amb l'ús de l'entorn digital en els processos d'aprenentatge.

Creativitat i Cultura digital

 • Les transformacions en les formes específiques de la comunicació —el cinema i l'audiovisual, el periodisme, la comunicació corporativa i la publicitat— en el marc de la societat digital.
 • La cultura visual en l’ecosistema comunicatiu contemporani.
 • L’anàlisi del disseny, l’estructura i l’ús del joc digital i el gaming com a artefacte cultural i narratiu.
 • La creativitat i la innovació en comunicació.

Governança del coneixement

 • Gestió estratègica del coneixement.
 • Xarxes socials i coneixement.
 • Noves formes de creació i difusió del coneixement científic: big science i ciència oberta.
 • Intel·ligència competitiva.
 • Les dades com a noves formes de generació, gestió i difusió de coneixement: big data, open data i open research data.

Grups de recerca i publicacions

AGORA

Comunicació per a la Transformació de l'Esfera Pública

Estudis de doctorat