Personal de gestió


El personal de gestió dels Estudis està format per l'administradora d'Estudis, els mànagers de Programa, i les tècniques de Gestió de Programa,  cadascun d'ells/es amb diferents funcions que vetllen per al bon funcionament dels diferents programes, i del seu professorat.

Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació