Missió, visió i equip

Missió i equip

Missió


La missió dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC és proporcionar formació universitària en línia, inicial i al llarg de la vida, i promoure la creació i la difusió de coneixement en els àmbits propis de la psicologia, l’educació i l’acció social.

 
 

Visió 

Des dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació pretenem ser referents en la docència, la innovació i la recerca, al servei d'una formació de qualitat i pensant en els estudiants com a transformadors de la seva realitat.

Amb una metodologia docent innovadora, basada en l’ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació i el treball en xarxa, la formació es basa en el coneixement actualitzat i en la recerca en els àmbits d'especialització dels Estudis.

L’oferta formativa dels Estudis s’orienta a aconseguir l’excel.lència en la formació de professionals d’arreu del món que treballaran amb persones en situacions vitals rellevants, promovent una posició crítica i responsable davant d’una societat en transformació constant.

La nostra recerca es focalitza, prioritàriament, en l'estudi de les transformacions en l'àmbit social i de les organitzacions, de l'educació i de la salut i la qualitat de vida, en el marc de la societat del coneixement.

 

Teresa Guasch Pascual
Directora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació