Missió, visió i valors

Missió

La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món, que forma les persones al llarg de la vida contribuint al seu progrés i al de la societat, alhora que duu a terme recerca sobre la societat del coneixement.

El seu model educatiu es basa en la personalització i l'acompanyament de l'estudiant mitjançant l'e-learning.

Visió

La UOC vol ser una universitat que, connectada en xarxa amb la resta d'universitats del món, impulsa la construcció d'un espai global de coneixement i la recerca frontera en societat del coneixement.

Innova en el model educatiu propi que se centra en l'estudiant, oferint una formació de qualitat i personalitzable, per fomentar la seva competitivitat i contribuir al progrés de la societat.

Valors

Els cinc valors que regeixen l’acció de la UOC són

 

Compromís Compromís: amb els estudiants, els graduats i la societat; amb la qualitat dels serveis i amb la innovació com a constant de l’organització.
Respecte
Respecte: per les persones, les idees, les cultures i el món.
 
Transparència
Transparència: en les informacions, en les dades i en els processos.
 
Professionalitat Professionalitat: apoderant a les persones que formen part de l’organització; reconeixent els èxits i aprenent dels errors.
Sostenibilitat Sostenibilitat: econòmica, social i ambiental de l’activitat que emprèn la nostra organització.