Pla Estratègic

Plans d'acció

Plans d'acció

La UOC desenvolupa l'estratègia mitjançant 4 plans, 19 subplans i 78 accions: 

 

Plans d'acció

La UOC desenvolupa l'estratègia mitjançant 4 plans, 19 subplans i 83 accions. En la fase II, el Pla estratègic comptava amb 78 accions de les quals, en la fase III, 56 es prorroguen fins al 2021 modificant-ne l'abast, 10 finalitzen el 2020, 12 decauen i s'impulsen 17 accions noves.