Estratègia

La planificació estratègica és el procés que facilita a la Universitat donar resposta a la seva visió, missió i valors, planificant els seus objectius i accions i mesurar-ne el rendiment. Impulsat pel Consell de Direcció, el Pla estratègic 2022-2025 és el resultat d’un procés participatiu dels diferents grups d’interès de la Universitat.

Compartim el coneixement

A la UOC mirem al futur amb l’ambició de contribuir a la transformació de l’educació superior en l’era digital, amb el convenciment que les universitats han d’assolir un paper més estratègic i un impacte social més gran. Apostem per convertir-nos en un node de coneixement obert i global.

El model d'aprenentatge afavoreix tenir aules més globals i promou la diversitat de l'estudiantat i del professorat.

132
països amb presència d'estudiantat de la UOC
90 %
estudia i treballa

 

59 % 
de l'estudiantat són dones
2.072 
estudiants amb discapacitat acreditada

 

Igualtat de gènere

Des del 2020 impulsem el Pla d'igualtat de gènere de la UOC 2020-2024. Avançar cap a la igualtat de gènere en l'àmbit de l'educació superior implica entendre la diferència com una riquesa, garantir la igualtat d'oportunitats en matèria laboral del personal acadèmic i promocionar un model de conciliació corresponsable. 

Compromís ètic i global

També hem incorporat el compromís ètic i global en les assignatures de graus i màsters; i des del 2016, el Programa d'acollida per a persones refugiades facilita l'accés a les persones que són perseguides al seu país d'origen per motius ideològics, culturals, religiosos, ètnics, d'orientació sexual, d'identitat de gènere o que han hagut de fugir per conflictes armats i violència.