Comitè de Qualitat

Qualitat

El Comitè de Qualitat, presidit pel Vicerector de Docència i Aprenentatge, impulsa la implantació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) i en fa el seguiment per mitjà de les funcions establertes en el seu document fundacional. La seva missió és revisar de manera periòdica i planificada el sistema de SGIQ per avaluar-ne el rendiment i impulsar millores relatives a l'adequació, l'eficàcia i alineament amb l'estratègia de la Universitat.

Aquest comitè és un instrument clau de la governança del sistema de qualitat i està integrat per:

• Vicerector de Docència i Aprenentatge
• Direcció de l'Àrea de Planificació i Qualitat
• Direcció dels Estudis
• Sotsdirecció de Docència
• Compliance Officer
• Mànager de Programa
• Representació de l'Àrea de Tecnologia
• Direcció de l'Àrea de Persones
• Direcció de l'Àrea de Serveis Acadèmics
• Direcció de l'Àrea de Serveis d'Orientació i Carrera Professional
• Professional de l'Àmbit de la Qualitat
• Estudiant
 

Els membres del Comitè de Qualitat es reuneixen de manera ordinària dues vegades l'any i revisen aspectes com:

• Estat de les accions i els plans de millora vinculats a revisions prèvies
• Canvis de caràcter intern o extern que puguin afectar el SGIQ
• Rendiment i eficàcia del SGIQ
• Grau d'assoliment dels objectius de qualitat establerts
• Rendiment de processos
• Nivell d'incidències/reclamacions
• Resultats d'avaluacions i auditories internes o externes