Informes de qualitat de les titulacions

Accedeix a la documentació relativa als processos de disseny, seguiment, avaluació, revisió i millora i que evidencien la qualitat de les titulacions oficials.

Per a més informació sobre la qualitat de les titulacions de la UOC, AQU Catalunya publica els informes de qualitat de les titulacions a través del portal: EUC - Estudis Universitaris de Catalunya

De la mateixa manera, el registre internacional EQAR, que inscriu les agències que han demostrat el compliment dels estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat a l'EEES, publica els informes de qualitat de les titulacions europees, incloent-hi les titulacions de la UOC, a la base de dades: DEQAR - Database of External Quality Assurance Results

Arts i Humanitats

Graus
Màsters universitaris

Ciències de la Salut

Graus
Màsters universitaris

Dret i Ciència Política

Graus
Màsters universitaris

Economia i Empresa

Graus
Màsters universitaris

Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Graus
Màsters universitaris

Psicologia i Ciències de l'Educació

Graus
Màsters universitaris

Escola de Doctorat

Programes de Doctorat