Qualitat a la UOC

Cicle de millora contínua

Des de la seva creació, la UOC ha estat compromesa amb la qualitat, per aconseguir l’excel·lència en els serveis educatius, en l’activitat formativa i en els processos organitzatius, garantint el rigor acadèmic dels seus programes.

La UOC ha apostat des dels seus inicis i de manera decidida per la qualitat i la millora contínua com a eixos vertebradors de la seva estratègia i com a fet diferencial i característica comuna de les seves activitats. Per això, la Universitat ha establert la seva política de qualitat i ha organitzat un sistema de qualitat definint els seus processos d’acord amb el cicle de millora contínua que descriu quatre passos bàsics per aconseguir la millora de la qualitat: planificar, fer, avaluar o revisar i actuar en conseqüència, és a dir, millorar.

El 15 d'abril de 2021 es va fer efectiva la certificació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la UOC després de superar favorablement l'avaluació externa d'AQU Catalunya.

SGIQAQUENQA

Més dades

Resultats

Taxa de rendiment

Curs 2019/2020

Graus 
80,2%

Màsters universitaris 
89,3%

 

Tornaria a triar la mateixa titulació

Curs 2019/2020

Graus
82%

Màsters universitaris 
82%

Tornaria a triar la mateixa universitat

Curs 2019/2020

Graus
88%

Màsters universitaris 
84%

Inserció laboral

2017

Ocupació
92,8%

Sistema universitari català 
88,7%

Més dades
Més dades

Personal acadèmic

Professorat

Any 2019

Professorat propi
325

51% dones - 49% homes

Professorat doctor

Any 2019

Professorat doctor
89%

Professorat doctor acreditat
79%

Qualitat de la docència

Any 2019

Professorat permanent amb tram docent
72%

Qualitat de la recerca

Any 2019

Professorat doctor amb tram de recerca
53,5%

Més dades
Oferta formativa