Equitat

A la UOC creiem que l'ensenyament superior és un dret que totes les persones haurien de poder exercir en igualtat de condicions. El nostre model d'aprenentatge en línia és una gran oportunitat per a facilitar l'accés a l'ensenyament superior de qualitat a les persones que queden excloses del sistema universitari presencial.

Som una universitat diversa, inclusiva i compromesa amb l'ODS 4 de l'Agenda 2030 per a reduir les desigualtats i trencar la fractura social.