Per a garantir l'accés a l'ensenyament superior de qualitat i reivindicar el paper de la Universitat com a agent imprescindible de transformació social, és necessària la cooperació entre universitats i institucions d'ensenyament superior.

Vivim en un món global on la cooperació entre institucions i organismes internacionals és indispensable per a afrontar els reptes de futur i garantir l'accés a un ensenyament superior de qualitat. Per això, a la UOC formem part de les xarxes nacionals d'ensenyament superior i també d'altres xarxes internacionals de referència en l'àmbit de l'educació i la recerca.