Oberta a la societat

Amb l'objectiu d'esdevenir un node de coneixement obert i connectat amb la societat, volem que la UOC sigui una universitat més permeable, completament integrada en la societat i capaç d'oferir fòrums i generar processos de cocreació de coneixement basat en les necessitats socials. Per això ens comprometem a esdevenir una universitat porosa i estretament vinculada amb la societat que generi coneixement amb un alt impacte social.