Publicacions científiques

472
articles científics
48%
dels articles científics del 2019 han estat citats per altres autors
765
citacions a WoS
190
citacions a Scopus
17.091
citacions a Google Acadèmic

Font: Memòria 2019-2020

L'aportació de la recerca a la societat

La recerca de la UOC, en alça

Memòria 2018-2019

Revistes científiques