Publicacions científiques

472
articles científics
48%
dels articles científics del 2019 han estat citats per altres autors
765
citacions a WoS
190
citacions a Scopus
17.091
citacions a Google Acadèmic

Font: Memòria 2019-2020

Revistes científiques