Dades FAIR

La UOC aposta per aconseguir que l'any 2030 totes les dades de recerca generades pel seu personal investigador segueixin els principis FAIR (findable, accessible, interoperable i reusable, és a dir, trobable, accessible, interoperable i reutilitzable). La UOC posa a la teva disposició les dades de recerca que genera, i també altres recursos per a prendre consciència sobre la publicació de dades de recerca seguint els principis FAIR.