El personal investigador de la UOC prové de tot el món i desenvolupa els projectes en un entorn internacional, divers i flexible, fomentant la interdisciplinarietat, el coneixement obert, i la seva transmissió i transferència a la societat.

Ajuts predoctorals i postdoctorals

Talent investigador

El personal investigador de la UOC aplica l'expertesa investigadora i els mèrits acadèmics, promovent diferents investigacions que permeten col·laborar en diferents projectes i fases, i participant-hi.

Assumeix la innovació com un tret identitari i transversal present en totes les activitats, projectes i processos.