Xarxa UOC Rural

Sobre la Xarxa UOC Rural

La Xarxa UOC Rural s'articula com un espai de cocreació i transferència de coneixement orientat a fomentar processos de transformació positiva, per tal de reduir les desigualtats territorials, afavorir la cohesió i enfortir les àrees rurals.

Estudiar des del món rural

En primera persona

Actualitat

Recerca i transferència

Impacte de la formació UOC al món rural

Volem saber fins a quin punt i de quina manera la formació i la investigació a la UOC donen resposta als reptes de les ruralitats contemporànies i contribueixen a reduir la bretxa territorial i les desigualtats socioeconòmiques i ambientals que l'acompanyen.

ConectArt-e

ConectArt-e vol promoure una simbiosi entre la creació cultural i artística contemporània i el turisme regeneratiu com a activitats socials, econòmiques i culturals compromeses amb la sostenibilitat i el desenvolupament del territori.

Estudi exploratori sobre l'habitatge al món rural

Un estudi exploratori que caracteritza la qüestió de l'habitatge al món rural en els municipis estudiats i que inclou una avaluació de la influència de l'entorn socioeconòmic i una valoració de l'eficàcia del marc normatiu, a més d'identificar iniciatives privades d'acció i activisme sobre l'habitatge rural.

Xifres UOC Rural
Col·laboradors

Ataneus Corporatius - logo

Dones del mon rural - logo
Micropobles - logo
Rural Pact - logo
Rural Arca - logo
Odisseu - logo
Diputació Lleida - logo

ACM - logo

Xarxa Productors - logo
Eines Repoblament - logo

AEDI - logo

REPR- logo

Alma natura - logo

Fademur - logo