Publicacions en obert

La UOC aposta perquè les seves publicacions siguin, per defecte, en obert, i et facilita l'accés a les seves publicacions científiques, tesis doctorals, revistes acadèmiques i altres recursos.