Model educatiu

Com és el model educatiu de la UOC?

Com s'estudia a la UOC?

El model educatiu de la UOC permet a l'estudiant aprendre de manera singular i dinàmica. Ho fa mitjançant recursos i eines adaptats a l'ensenyament online que troba al Campus Virtual i a les aules virtuals.

El professorat el guia i l'acompanya en tot moment, i l'estudiant pot interactuar amb els companys per fer tasques col·laboratives i treballs en equip.

Quin paper té el professorat?

Al model educatiu en línia de la UOC, el professorat guia l'estudiant i li ofereix un acompanyament constant i personalitzat al llarg del recorregut acadèmic. Hi ha tres figures diferents:

Quins recursos es fan servir?

Els recursos del model d'ensenyament online de la UOC són accessibles per a persones amb diversitat funcional i adaptables a una gran varietat de situacions i necessitats d'aprenentatge.

Gràcies a les seves característiques, faciliten el desenvolupament i l'avaluació d'activitats. Cada assignatura disposa dels seus propis recursos, dissenyats a mida i revisats periòdicament. Es caracteritzen pel fet de ser digitals, multiformat, interactius i multimèdia.

La seva adaptabilitat els fa accessibles des de qualsevol dispositiu i lloc.
 

Com s'avalua?

Hi ha dos mètodes d'avaluació: l'avaluació contínua i l'avaluació final. La majoria d'assignatures s'avaluen de manera contínua, ja que es concep com un mecanisme per aprendre i retroalimentar el procés d'aprenentatge.

Algunes es complementen amb una prova final, que pot ser un treball de síntesi o bé un examen online. La prova en línia, gràcies a una tecnologia innovadora, permet identificar l'autoria de l'estudiant.