Model educatiu

Com s el model educatiu de la UOC?

Com s'estudia a la UOC?

El model educatiu de la UOC permet a l'estudiant aprendre de manera singular i dinmica. Ho fa mitjanant recursos i eines adaptats a l'ensenyament online que troba al Campus Virtual i a les aules virtuals.

El professorat el guia i l'acompanya en tot moment, i l'estudiant pot interactuar amb els companys per fer tasques col·laboratives i treballs en equip.

Quin paper t el professorat?

Al model educatiu en lnia de la UOC, el professorat guia l'estudiant i li ofereix un acompanyament constant i personalitzat al llarg del recorregut acadmic. Hi ha tres figures diferents:

Quins recursos es fan servir?

Els recursos del model d'ensenyament online de la UOC sn accessibles per a persones amb diversitat funcional i adaptables a una gran varietat de situacions i necessitats d'aprenentatge.

Grcies a les seves caracterstiques, faciliten el desenvolupament i l'avaluaci d'activitats. Cada assignatura disposa dels seus propis recursos, dissenyats a mida i revisats peridicament. Es caracteritzen pel fet de ser digitals, multiformat, interactius i multimdia.

La seva adaptabilitat els fa accessibles des de qualsevol dispositiu i lloc.

Com s'avalua?

Hi ha dos mtodes d'avaluaci: l'avaluaci contnua i l'avaluaci final. La majoria d'assignatures s'avaluen de manera contnua, ja que es concep com un mecanisme per aprendre i retroalimentar el procs d'aprenentatge.

Algunes es complementen amb una prova final, que pot ser un treball de sntesi o b un examen online. La prova en lnia, grcies a una tecnologia innovadora, permet identificar l'autoria de l'estudiant.