European Association of Distance Teaching Universities (EADTU)

European Association of Distance Teaching Universities (EADTU)

L’Associació Europea d’Universitats d’Educació a Distància (EADTU, European Association of Distance Teaching Universities) és una xarxa europea formada per universitats en línia i a distància europees que treballa amb la missió d'influir en la política pública en qüestions de formació en línia i a distància, a més de captar fons per a projectes innovadors vinculats amb l'àmbit de l'educació virtual. La UOC, com a referent en educació en línia, participa en diferents projectes:

L'objectiu d'aquest projecte és aportar innovació a les polítiques públiques d'educació contínua i d'aprenentatge al llarg de la vida i tenir una eina flexible i escalable per respondre a les necessitats de competències canviants en l'àmbit laboral i com a societat. La UOC ha liderat l'activitat al voltant del currículum i el disseny dels cursos i ha elaborat una guia pràctica de com es dissenyen programes curts de formació.

Amb l'objectiu d'internacionalitzar els currículums de les universitats, facilitar experiències internacionals a tots els estudiants universitaris i millorar les relacions entre institucions en l'àmbit de la docència i la recerca, la UOC forma part d'aquest grup de treball que busca impulsar les mobilitats virtuals.

Hem impulsat un grup de treball per analitzar la inclusió de la intel·ligència artificial en l'ensenyament superior.

La UOC participa regularment, amb ponències principals i presentacions, en les conferències anuals de l'EADTU.

També hem publicat capítols a l'Envisioning Report que publica anualment la xarxa i també en altres publicacions.