Notícies

La UOC obre una convocatòria d'estades de recerca postdoctorals

01/02/2016
Per a incorporar-se als centres de recerca i estudis de la Universitat

Amb l’objectiu de fomentar les estades de recerca a la UOC de personal docent i investigador doctor en qualsevol de les àrees de treball dels seus estudis i dels seus centres de recerca, la UOC obre una convocatòria per a oferir fins a tres places —d’una durada de tres anys— als departaments relacionats que es poden consultar a les bases. El termini per a presentar-s’hi s’acaba l’2 de març.

La convocatòria d’estades de recerca postdoctorals 2016 de la UOC va ser aprovada per la Comissió de Recerca i Doctorat —en la sessió del 28 de gener passat— amb un pressupost de 270.000 euros.

Condicions

Les persones interessades a presentar-s’hi han de tenir en compte que la condició de personal investigador amb contracte postdoctoral de la UOC és de dedicació exclusiva i, per tant, incompatible amb vinculacions contractuals o estatutàries que puguin restar exclusivitat a la dedicació a la recerca. En cap cas les persones beneficiàries no poden haver estat contractades laboralment o mercantilment per la UOC els dos anys immediatament anteriors a la data de publicació d’aquesta convocatòria.

Poden ser beneficiaris d’aquest programa els membres del personal investigador que hagin obtingut el títol de doctor després de l’1 de gener de 2009 i abans de la data d’acabament del període de presentació de sol·licituds.

La concessió de l’ajut implica la formalització d’un contracte laboral postdoctoral d’un any, prorrogable fins a tres, per un import de fins a 30.000 euros bruts anuals, sobre els quals es practicaran les retencions establertes per la legislació vigent.

El final del termini de presentació de sol∙licituds i de la documentació és el 2 de març vinent. La resolució de la selecció dels candidats que podran gaudir d’un ajut es farà pública a partir del 17 de març vinent. La notificació es farà mitjançant un missatge electrònic i també es farà pública en aquest apartat de Recerca i innovació del portal de la UOC.

El contracte postdoctoral començarà el dia 1 de juny de 2016 i tots els beneficiaris s’hauran d’incorporar al centre de recerca aquell mateix dia.

Si teniu dubtes sobre això, us podeu adreçar per correu electrònic a osrt@uoc.edu.

Documentació generada