Notícies

La UOC obre una convocatòria extraordinària d'estades de recerca postdoctorals

31/01/2017
Per a incorporar-se als centres de recerca i estudis de la Universitat

Amb l’objectiu de fomentar les estades de recerca a la UOC de personal docent i investigador doctor en qualsevol de les àrees de treball dels seus estudis i dels seus centres de recerca, la UOC obre una convocatòria extraordinària per oferir una plaça —d’una durada màxima fins al 31 de maig de l’any 2019— al grup de recerca Internet Computing & System Optimization (ICSO), adscrit a l’Internet Interdisciplinary Institute. El termini per a presentar-s’hi s’acaba el 15 de febrer.

Condicions

Les persones interessades a presentar-s’hi han de tenir en compte que la condició de personal investigador amb contracte postdoctoral de la UOC és de dedicació exclusiva i, per tant, incompatible amb vinculacions contractuals o estatutàries que puguin restar exclusivitat a la dedicació a la recerca. En cap cas les persones beneficiàries no poden haver estat contractades laboralment o mercantilment per la UOC els dos anys immediatament anteriors a la data de publicació d’aquesta convocatòria.

Poden ser beneficiaris d’aquest programa els membres del personal investigador que hagin obtingut el títol de doctor després de l’1 de gener de 2009 i abans de la data d’acabament del període de presentació de sol·licituds.

La concessió de l’ajut implica la formalització d’un contracte laboral postdoctoral d’un any, prorrogable fins al 31 de maig de 2019, per un import de fins a 30.000 euros bruts anuals, sobre els quals es practicaran les retencions establertes per la legislació vigent.

El final del termini de presentació de sol∙licituds i de la documentació és el 15 de febrer. La resolució de la selecció dels candidats que podran gaudir d’un ajut es farà pública a partir del 27 de febrer. La notificació es farà mitjançant un missatge electrònic i també es publicarà en aquest apartat de Recerca i innovació del portal de la UOC.

El contracte postdoctoral començarà tan bon punt el candidat seleccionat hagi acceptat formalment l’ajuda i hagi presentat la documentació requerida per a la contractació laboral.

Si teniu dubtes sobre això, us podeu adreçar per correu electrònic a osrt@uoc.edu

Documentació generada